České společnosti pro životní prostředí

O životní prostředí se stará nejen v České republice řada neziskových organizací a sdružení, které si daly za úkol uchovat druhovou rozmanitost přírody pro další generace. Mezi nejvýznamnější a nejaktivnější organizace patří:

1. Český svaz ochránců přírody

ČSOP spojuje lidi, kteří mají zájem o ochranu přírody a krajiny. Její činností je chránit a obnovit přírodní dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

2. Děti Země

Děti Země využívají všech možností, jak účinně chránit životní prostředí a přírodu. Aktivně bojují proti ničení naší přírody, která trpí politicko-ekonomickými zájmy.

3. Ekodomov

Ekodomov se zaměřuje zejména na vzdělávání a východu dětí i dospělých a buduje jejich pozitivní vztah k přírodě. Učí, jak odpovědně zacházet s přírodním bohatstvím.

4. Greenpeace

Greenpeace vzniklo na ochranu životního prostředí a upozorňuje na globální ekologické problémy. Obrací se na instituce, které přispěly ke zhoršení životního prostředí.

5. Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus seskupuje především mladé lidi, kteří pracují v týmu, aby chránili přírodu a památky a přinesli lidem netradiční zážitky a zábavu.

6. Hnutí DUHA

Hnutí DUHA se soustředí na ochranu přírody a prosazuje chytrou ekonomiku s minimálním zásahem do našeho prostředí.

7. Čisté nebe

Čisté nebe bojuje za čistší vzduch na Ostravsku. Vizí společnosti je sjednotit a podpořit postup všech zúčastněných stran při hledání rovnováhy životního prostředí.

8. Arnika

Arnika sdružuje lidi, kteří chtějí přispět k ochraně životního prostředí. V rámci své působnosti se opírá o tři pilíře: zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikace s médii.

9. Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší v Praze 6

Sdružení pro podporu zeleně a ovzduší se v roce 2016 přejmenovalo na Spolek Malovanka. Vzniklo v návaznosti na výstavbu Strahovského tunelu.

10. Calla – Sdružení pro záchranu prostředí

Calla přispívá k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporuje rozvoj obnovitelných zdrojů energie.