Domestikace kočky domácí

Lidé mají odjakživa tendenci domestikovat zvířata kolem sebe a nejinak tomu bylo i u divoké kočky, z níž se postupem času stala kočka domácí. Již několik tisíc let ji lidé chovají jako svého domácího mazlíčka a využívají jejích loveckých schopností pro záchranu hospodářských plodin. Jaká je historie domestikace kočky domácí? Přibližme si, jak se kočka divoká stala přítulným domácím mazlíčkem.


Kočky a starověký Egypt

Již před 8 tisíci lety se v dnešním Turecku a na Kypru objevovaly první ochočené kočky, ale dá se předpokládat, že do blízkosti lidí se začaly stahovat se vznikem prvních lidských sídel před 10 až 12 tisíci lety. Ve starověkém Egyptě byly kočky hýčkanými a oslavovanými zvířaty, o čemž svědčí kočičí sošky, obrazy koček v egyptských pyramidách a kočičí mumie. V Egyptě měly kočky svou bohyni a před zabitím rukou člověka je ochraňoval zákon, který mimo jiné zakazoval vývoz koček ze země. I přesto se Féničanům podařilo tyto zvířecí tvory ukrást.

Kočky a další starověké země

Féničtí obchodníci rozšířili chov koček po celém Středomoří a ty se postupně dostaly do Číny a Indie. Za vlády císaře Octaviana Augusta se kočky domestikovaly do římské společnosti. Římští legionáři je brali na vojenská tažení a zavlekli je až do Velké Británie. V Anglii a Skotsku byly kočky považovány za nositelky štěstí a nesměly se zabíjet.

Kočky a středověk

Začátkem středověku kočky chránily v Japonsku bource morušového a staré rukopisy v chrámech před potkany. I v Evropě byly kočky v raném středověku ceněným zvířetem a Karel Veliký je zařadil mezi zvířata, která nesměla chybět na žádném selském či klášterním dvoře. Středověké zákony kočky hájily, ale od 13. století inkvizice prohlásila kočky za tvory posedlé zlými duchy a až do raného novověku se věšely, přibíjely na vrata nebo upalovaly spolu s čarodějnicemi.

Kočky a novověk

V raném novověku si ale námořníci uvědomili, že jsou kočky důležité pro lov myší a krys na palubách lodí a na žádné nesměla chybět lodní kočka. Tyto kočky byly součástí lodní přepravy až do 20. století a dostaly se plavbami do Severní Ameriky, Austrálie a Nového Zélandu. Kruté středověké chování ke kočkám postupně ustávalo a v období baroka a rokoka se staly ozdobou šlechtických salónů. Nejžádanější byla dlouhosrstá kočka z perské provincie Chorásán.

Kočky a moderní doba

Před 150 lety se přistoupilo k systematickému chovu koček a začaly se pořádat první výstavy. Na první výstavě koček v Crystal Palace v Londýně v roce 1871 se dokonce objevily exempláře siamské kočky. S postupem času vznikaly různé organizace sdružující nadšené chovatele a milovníky koček. V současné době je hlavní organizací chovatelů koček v Evropě Mezinárodní felinologická federace FIFe.